Gipuzkoako bidaiaren errepide erregelamendua

Ba al dakizu zeintzuk diren zure eskubideak Gipuzkoan errepidez bidaiatzen duzunean?
Ba al dakizu etxe-animaliekin bidaia dezakezun?
Zer dio erregelamenduak bizikletekin sartzeari buruz?
Eta bidaiari gisa zeintzuk diren nire betebeharrak?
Zalantza hauek guztiak argitzen dira xehetasun guztiz ezagutu dezazun zure eskura jartzen dugun Gipuzkoako bidaiarien errepide bidezko garraioen erregelamenduan.
Erregalamendu osoa
Erregelamenduaren laburpena
I. Eranskina: etxeko animaliak
II. Eranskina: Bizikletak
Mugi txartela erabiltzeko baldintzak